Scouterna i Sverige

Hur ser det ut med scouterna i Sverige? Här kommer en kort introduktion och fakta om de svenska grenarna.

Man kunde tro att scoutingen kom sent till Sverige men i själva verket så dök det upp bara något år efter att Robert Baden-Powell samlade 20 stycken pojkar i början av 1900-talet. 1908 kunde vi läsa om det allra första aktiviteten som startade scoutrörelsen i Sverige. Göteborgs Handel- och sjöfartstidning skrev detta år om pojkar som sprang runt i staden och agerade skogsspejare och använde sig av den nya scoutmetoden. Artikeln fick namnet Gatupojkar och det är en av de första dokumenterade händelserna i Sverige. Efter det utvecklades scoutingen i Sverige av ett par slumpartade händelser som är hämtade ur en film. Vi tycker i alla fall att det är väldigt fascinerande hur scoutingen uppkom, och hur nyfikna några pojkar var i början på 1900-talet.
Inte långt efter publiceringen av artikeln Gatupojkar så hittade en Söderhamnspojke en engelsk tidning där det stod skrivet om scoutrörelsen som hade uppstått i fjärran land. Han samlade sina vänner och skapade enligt uppgift den första scoutverksamheten i Sverige. Efter upptäckten spred sig fenomenet över hela landet. Värt att komma ihåg är att under denna tid fanns det inga sociala medier, inget internet och knappt rikstäckande television. Ändå gick scouting ”viralt”. Det tog dock rejält med fart när en engelsk scoutbok hittades av en slump.
Ebbe Lieberath var ute i skärgården och han hittade då en kvarglömd bok vid namn Scouting för boys. Ebbe var gymnastiklärare och militär och han studerade boken mycket noga. Ebbe bestämde sig också för att översätta boken till svenska och 1910 startade han Sveriges första riktiga scoutkår i Göteborg. Kåren fick namnet Riddarpojkarna. Ebbe blev även den första scoutchefen när Sveriges Scoutförbund bildades runt 1916.
Scouting blev också populärt inom andra organisationer. Man tog vara på den struktur och mentaliteten som scouting gick ut på. Frälsningsarmén startade sin egen scoutrörelse 1916, även Missionskyrkan gick samma väg och öppnade upp för en rörelse 1931. Nykterhetsrörelsen såg också en fördel med att använda det i sitt arbete och 1928 startade IOGT sin scoutverksamhet.

Scounting bara för pojkar?

Till en början var det bara till för pojkar, Baden-Powell var först ut med att samla ett av könen men kanske två, tre år efter upptäckten så fick även flickor möjlighet att gå med i scouterna. Den första rörelsen för flickor i Sverige startades 1913 med Sveriges Flickors Scoutförbund. Emmy Gren-Broberg var chef vid den tiden då allt började.
Flickor och pojkar hade dock skilda verksamheter under många år. I Sverige kom en sammanslagning så sent som på 70-talet. Då gick flick- och pojkscouterna samman och bildade en organisation.
Scouterna i Sverige drivs idag med hjälp av sponsorer och andra samarbeten som ger pengar till organisationen och dessa är:

Amahoro Amani
Värsta fördomen
Stiftelsen Ungt ledarskap
Sparbanken 1826
ICA
Svenska PostkodLotteriet
Viamare