Hur du blir volontär i Scouterna

Är du som Scout intresserad av att resa runt i världen och agera volontär? Du får då ett perfekt läge att se hur andra organisationer i världen fungerar och får ta del av nya utmaningar och erfarenheter. Erfarenheter som kan vara bra att ha för din personliga utveckling samt att det stärker ditt ledarskap. Nedan kommer vi att beskriva de två volontäruppdragen som du kan ansöka till, dessa skiljer sig lite. Du kan själv välja hur du vill att ditt volontärarbete ska se ut.

Program volunteer

Som du kommer att se så ser det lite annorlunda ut men allt är anpassat för dig som scout och du kommer garanterat att utvecklas oavsett alternativ. När du ansöker till Program volunteer så kommer du att arbeta på något av de fem scoutcentren i världen. Du kommer att hjälpa till med att ta hand om och underhålla centret samt välkomna grupper dit som besöker centret. Du väljer själv vilket världscenter som du vill vara volontär på. Du kan välja något av dessa:

Our Chalet, Schweiz, för Short Term Volunteer finns inga datum, för Assistant Volunteer (säsong) söker du 1 dec, 1 mars, 1 juni, 1 sept, dvs alltid ett halvår före start.

Our Cabaña, Mexico, sista anmälningsdag 15 oktober respektive 15 april. Här behöver du vara ute ca 9 mån innan start.

Sangam, Indien, sista anmälningsdag 31 december för start fr.o.m. juni 2014 t o m våren 2015. Har också ett kortare volontärprogram ”Tare” där du betalar för dina omkostnader och har uppdrag i det omgivande samhället.

Pax Lodge, London, sista anmälningsdag annonseras på hemsidan. Var ute minst nio månader innan men ibland kan möjligheter dyka upp med snabbare förvarning.

Community volunteer

Här kommer du också att bo på ett av dina valda center men själva arbetet sker utanför. Du kan arbeta med välgörande ändamål på och hos olika organisationer i området. Vilka utbud det finns beror på hur läget är hos det valda centret. De center som är tillgängliga är samma som går under Program volunteer.

Även andra volontäruppdrag finns

Förutom dessa två alternativ så går det att ansluta sig till projekt som drivs genom Scouterna. Amahoro Amani är ett av deras största internationella projekt som drivs tillsammans med Kvinna till Kvinna och Svenska PostkodLotteriet. Det är ett fredsprojekt som har som syfte att förebygga konflikter och utbilda personer i samhällshantering. Dit kan du också söka dig och bli volontär. Resor sker då till ett självkostnadspris jämfört med övriga programmen.

Hur du ansöker

Informationen om världscentren och programmen är hämtade från www.scoutservice.se och där kan du även hitta information om hur du kan ansöka till programmen. Klicka dig vidare till http://www.scoutservice.se/scout-i-varlden/bli-scoutvolontar/ så har du all fakta du behöver. Ansökningar skickas in per brev men kan också scannas in och skickas via e-post. Scouterna förtydligar att det är viktigt att du bifogar ett telefonnummer de kan nå dig på om man skulle ha några frågor.

Vill du läsa lite om personer som har varit volontär genom Scouterna så kan du läsa boken ”Göra skillnad”. Den finns att köpa här för 179 kr. http://www.scoutshop.se/gora-skillnad Läs och få inspiration.